Forum www.adm222.fora.pl Strona Główna www.adm222.fora.pl
Wyzsza Szkola Zarzadzania I Bankowosci w Poznaniu
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

dr GILL - BARDZO PILNE WYKŁADY + TESTY

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.adm222.fora.pl Strona Główna -> Materiały
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Starosta
AdministratorDołączył: 21 Mar 2010
Posty: 35
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Poznań

PostWysłany: Czw 21:11, 10 Cze 2010    Temat postu: dr GILL - BARDZO PILNE WYKŁADY + TESTY

Przykładowe pytania
1. Czy sędzia może rozpatrywać sprawę descendenta (potomek) swojej żony, który nie jest jego descendentem?
• Nie może (powinowactwo)
• Tak, może
2. Czy sąd administracyjny może uzupełnić protokół (z przebiegu posiedzenia jawnego) z urzędu?
• Tak, może
• Nie może – art.103 (tylko na wniosek)
• Może ale przed upływem 30 dni od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół
3. Czy może dojść do uzupełnienia protokołu po wydaniu wyroku?
• Tak może
• Nie może
w komentarzu do art.103 jest napisane, że komentowany przepis nie uzależnia żądania sprostowania lub uzupełnienia protokołu od faktu ogłoszenia orzeczenia w sprawie. W istocie żądanie strony może mieć miejsce po uprawomocnieniu się orzeczenia, pod warunkiem że zostało złożone przed upływem30 dni od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół.
4. Które twierdzenie jest prawdziwe :
• Na odmowę uzupełnienia protokołu z rozprawy przed WSA wnieść można zażalenie – art.103
• Na odmowę uzupełnienia protokołu rozprawy przez WSA należy wnieść odwołanie, które jest określane jako środek zaskarżenia
• Na odmowę uzupełniania protokołu rozprawy przed WSA należy wnieść odwołanie, jeden ze środków odwoławczych
5. Na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej można wieść :
• Zażalenie – art.194 §1 pkt.7
• Skargę
• Skargę kasacyjną
6. W razie nieuwzględnienia skargi, sąd :
• Skargę odrzuca - art.58 § 1
• Pozostawia skargę bez rozpoznania
• Oddala skargę
7. Na postanowienie o odrzuceniu skargi można wnieść:
• Zażalenie (patrz pkt 14)
• Skargę
• Skargę kasacyjną
8. W razie niedopuszczalności skargi sąd :
• Skargę odrzuca- 58 § 1
• Pozostawia skargę bez rozpoznania
• Oddala skargę
9. Skarga wniesiona do WSA, której braków nue uzupełniono w terminie zostanie :
• Odrzucona
• Pozostawiona bez rozpoznania – art.49 § 2
• Oddalona

10. Doręczenie wezwania na rozprawę sądowo-administracyjną powinno nastąpić :
• Przynajmniej na 7 dni przed rozprawą – art.91 § 2
• Przynajmniej na 14 dni przed rozprawą
• Bez zbędnej zwłoki
11. NSA rozstrzyga spory kompetencyjne między :
• Organami administracji publicznej a sądami
• Organami administracji rządowej, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej
• Między organami jednostkami samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi a organami administracji rządowej – art.4
12. Spór kompetencyjny między Starostą Poznańskim a Wojewodą Wielkopolskim rozstrzyga :
• Minister właściwy ds. administracji
• WSA w Poznaniu
• Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
13. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się :
• Za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność stanowią przedmiot skargi – art.54 § 1
• Za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w I instancji
• Bezpośrednio do sądu
14. Zażalenie na postanowienie WSA o odrzuceniu skargi wnieść można w terminie:
• 7 dni
• Tygodniowym
• Oba zdania są nieprawdziwe
15. Spór kompetencyjny pomiędzy starostą a wojewodą rozstrzyga:
• NSA
• Kolegium Kompetencyjne przy SN
• Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
16. WSA oddala skargę, jeżeli :
• Została wniesiona po terminie
• Nie zasługuje ona na uwzględnienie
• Jest niedopuszczalna
17. WSA jest związany granicami zarzutów wniosków zawartych w skardze
• Prawda
• Fałsz – art.134 §1
18. NSA uzasadnia z urzędu
• Wyroki oddalające skargę
• Uwzględniające skargę
• Wszystkie wyroki – art.193
19. Spór o właściwość pomiędzy starostą a sądem rejonowym rozstrzyga:
• NSA
• Kolegium Kompetencyjne działające przy SN
• Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa ?
20. WSA odrzuca skargę jeżeli :
• Nie zasługuje ona na uwzględnienie
• Jest niezasadna
• Jest niedopuszczalna – art.178

21. Sąd administracyjny jest związany wyrokiem wydanym na rozprawie od chwili jego :
• Podpisania
• Ogłoszenia – art.144
• Doręczenia
22. WSA powinien uzasadnić z urzędu wyrok oddalający skargę
• Prawda
• Fałsz – art.141 § 2
23. Dopuszczalność skargi kasacyjnej bada:
• Sąd I instancji
• Sąd II instancji
• Oba sądy
24. WSA oddala skargę, jeżeli :
• Została wniesiona po terminie
• Nie zasługuje na uwzględnienie
• Jest niedopuszczalna
25. Czy można wnieść zażalenie na postanowienie NSA o odrzuceniu skargi kasacyjnej – NIE (od wyroków i postanowień wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny nie przysługuje żaden środek odwoławczy)
26. W jakim terminie NSA powinien uzasadnić swój wyrok –– 30 dni (art. 193)
27. Czy można sprostować prawomocny wyrok WSA – tak (niedokładności, pomyłki pisarskie, rachunkowe, oczywiste)
28. Kiedy WSA może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym – gdy przepis szczególny tak stanowi ( gdy rozpatrywane są kwestie dotyczące braków formalnych czynności procesowych stron, dopuszczalność skargi, rozpoznanie skargi)- art.90 § 1
29. Czy można zaskarżyć, a jeżeli tak to w jaki sposób, postanowienie NSA o odrzuceniu skargi kasacyjnej – moim zdaniem nie bo postępowanie jest dwuinstancyjne i kończy się po wydaniu wyroku lub postanowienia przez NSA – ale być może jest jakiś wyjątek ….
30. W jakim terminie NSA powinien uzasadnić swój wyrok – 30 dni – art.193
31. Czy można uzupełnić brak skargi kasacyjnej polegającej na nieprzytoczeniu podstaw skargi? Na jakiej podstawie? – uzupełnienie braków skargi kasacyjnej ? art.176 +178
32. Stronami w sprawie sądowo-administracyjnej są :
• podmioty które występowały w postępowaniu adm. i w ocenie sądu osoby na które orzeczenie sądowe wywiera wpływ na ich prawa i obowiązku (ex lege – z mocy samego prawa)
• uczestnicy którzy nie brali udziału w postępowaniu ale wydany wyrok wpływa na ich prawa i obowiązku (postanowienie sądu)
• organizacja społeczna występująca w imieniu innych osób w zakresie działalności statutowej
33. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi do WSA to: każdy kto ma w tym interes prawny, prokurator, RPO, organizacja społeczna pod warunkiem, że brała udział w postępowaniu administracyjnym i zgodne jest to z jej celami statutowymi
34. Sąd administracyjny orzeka w sprawach skarg na następujące postanowienia wydawane w postępowaniu jurysdykcyjnym:
• kończące sprawę
• rozstrzygające sprawę co do istoty
• na które służy zażalenie


WYKŁADY
PROCEDURA SKARGI :
1. Skargę wnosi się od decyzji organu II instancji w terminie 30 dni (termin zawity – wniesienie po terminie skutkuje odrzuceniem skargi)
2. Tryb wniesienia skargi – za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję (czynność lub bezczynność) + akta sprawy. Uwzględnienie skargi przez organ nie zwalnia organu od przesłania skargi do sądu (sąd postanowieniem umarza postępowanie)
3. Konsekwencje nie przesłania skargi przez organ :
• kara grzywny (na wniosek strony skierowany bezpośrednio do sądu) max 10 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (GUS)
• sąd może rozpoznać sprawę na podstawie odpisu skargi + akta podręczne strony (jeżeli sprawa nie budzi wątpliwości)
• sąd może powiadomić o nieprawidłowościach organ nadrzędny (instytucja sygnalizacji)
4. Wykonalność zaskarżonych decyzji
• wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonalności decyzji
• organ może wstrzymać wykonalność z urzędu lub na wniosek
• sąd może wstrzymać tylko na wniosek
5. Zasady postępowania sądowego :
• Udzielanie pomocy stronie (takiej bez radcy, adwokata)
• Z-da szybkości (rozstrzyganie na 1 posiedzeniu)
• Z-da udziału innych uczestników (prokurator, RPO, organiza.społ.)
• Z-da jawności
• Z-da prejudykacyjnego charakteru wyroków sądowych
DOPUSZCZALNOŚĆ WNIESIENIA SKARGI
Przesłanki przedmiotowe
1.Sąd bada dopuszczalność i terminowość oraz czy jest właściwy do rozpoznania skargi
2.zakres właściwości sądu – podstawowym przedmiotem zaskarżenia decyzje i postanowienia
3.Sposoby ustalania właściwości :
• Klauzula generalna – do sądu można zaskarżyć każdą decyzję – art.3
• Klauzula enumeracji pozytywnej – art.4 + 196 kpa wymienia wszystkie sprawy, w których sad jest właściwy
• Klauzula enumeracji negatywnej – art. 5 (sąd nie rozpatruje : spraw podległości służbowej, odmowy powołania na stanowisko w adm.publ., odmowy wydania decyzji adm.)
4.Do sądu można zaskarżyć 3 rodzaje postanowień :
• Kończące sprawę (postępowanie)
• Rozstrzygające sprawę co do istoty
• Postawnie na które można wnieść zażalenie
5.Skargęmożna wnieść również na :
• Inne sprawy, które nie kończą się decyzją lub postanowieniem ale mają charakter władczy i jednostronny z zakresu adm.publ.
• Bezczynność organu
• Akty prawa miejscowego
• Inne uchwały jst
• Akty nadzoru wojewody nad rada gminy

Właściwość rzeczowa (instancyjna)
• Określa sąd właściwy do rozpatrzenia skargi (WSA lub NSA)
• Na tej podstawie ustalana jest dopuszczalność skargi
1. NSA rozpatruje :
• Środki odwoławcze od orzeczeń WSA
• Rozstrzyga spory kompetencyjne między organami jst a organem adm.publ.(chyba rządowej)
• Uchwały, które mają charakter źródeł prawa ale maja istotne znaczenie przy orzekaniu w innych sprawach (wyjaśniają przepisy, które wywołały rozbieżności w orzecznictwie sądu (abstrakcyjne), kwestie które budzą poważne wątpliwości (konkretne)
2. WSA - wszystkie inne nie wymienione wyżej
Właściwość miejscowa
- decyduje siedziba organu, który dokonał zaskarżonej czynności
- jeżeli skargę wniesiono niewłaściwie – skarga jest dopuszczalna ale wniesiona do niewłaściwego sądu – sąd przesyła postanowieniem wg właściwości
- sąd jest związany postanowieniem i musi sprawę rozpatrzyć NSA może skargę odesłać jeżeli skarga dot.WSA
Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia (odwoławczych)- 30 dni
• na decyzję organu II instancji
• na decyzję organu I instancji – gdy na mocy przepisu szczególnego nie ma organu odwoławczego
• na postanowienie organu II instancji o niedopuszczalności odwołania – bo kończy postępowanie w II instancji
• skarga na drugą decyzję ministra, SKO – lub gdy minister lub SKO ponownie nie rozpatrzy sprawy - REMONSTRACJA
• został wydany akt administracji nie będący decyzją ani postanowieniem – REMONSTRACJA CZYSTA (wezwanie do usunięcia –naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości że akt został wydany – organ udziela odpowiedzi – 30 dni do złożenia skargi (jeżeli organ nie udziela odpowiedzi po 30 dniach 30 dni na wniesienie skargi)

Skarga musi mieć odpowiednią postać :
• oznaczenie sądu,
• oznaczenie stron, pełnomocników
• oznaczenie rodzaju pisma
• podpis i wymiana załączników
• 2 komplety – oryginał z załącznikami + odpis z załącznikami
Elementy skargi:
• Wskazanie zaskarżonej czynności – czyja czynność, data wydania, doręczenia, w jakiej sprawie
• Zawarcie zarzutów (naruszenie prawa lub interesu prawnego)
• Braki skargi – wezwanie do usunięcia w terminie 7 dni – jeżeli nie uzupełniona – skarga niedopuszczalna
Sąd powinien zbadać całość zaskarżonej decyzji nawet poza elementy skargi

Jeżeli sprawa między tymi samymi stronami została już przez sąd rozstrzygnięta obowiązuje zasada :
• RES IUDICATA - sprawa osądzona
• RES IUDICATE – powaga rzeczy osądzonej
• NE BIS INIDEM PROCEDATUM – nie należy rozpatrywać 2 razy tej samej sprawy
Gdy sprawa się już toczy (zawisła) – zawiśnięcie sporu – to kolejna skarga musi być odrzucona – LITISTENDENCJA
Jeżeli toczy się postępowanie nadzwyczajne a zostaje wniesiona skarga – sąd zawiesza postępowanie do czasu rozstrzygnięcia postępowania nadzwyczajnego
Przesłanki podmiotowe
• Tylko podmioty uprawnione mogą wnieść dopuszczalną skargę
Skargę może wnieść :
- każdy kto ma w tym interes prawny
- prokurator, RPO - niezależnie od tego czy brali udział w postępowaniu,
- organizacja społeczna pod warunkiem, że występuje w sprawie innej osoby i brała udział w postępowaniu (sąd ocenia też czy skarga jest zbieżna z celami statutowymi)
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA - uczestników można podzielić na 2 grupy :
1. Z mocy samego prawa (ex lege) – podmioty które występowały w postępowaniu administracyjnym i dodatkowo w ocenie sądu jeżeli orzeczenie sądowe wywiera wpływ na ich prawa i obowiązku
2. Uczestnicy na podstawie postanowienia sądu
• osoby które nie brały udziału w postępowaniu sądowym ale wydany wyrok wywiera wpływ na ich prawa i obowiązki (sąd wydaje postanowienie o dopuszczeniu uczestnika – na odmowę wydania postanowienia przysługuje skarga do NSA)
• organizacja społeczna w zakresie działalności statutowej
Uczestnik ma takie prawa jak strona nie może tylko wycofać skargi
ZDOLNOŚĆ SĄDOWA I PROCESOWA
Zdolność sądowa – zdolność wniesienia skargi, zażalenia , ustanowienia pełnomocnika (zdolność prawna)
Zdolność procesowa – (zdolność do czynności prawnych) – w postępowaniu sądowym nie każdy ją ma (ubezwłasnowolnienie, nieletni itp.) zdolność procesową mają : osoby prawne/ nie posiadają zdolności procesowej : podmioty nie posiadające osobowości prawnej np. organizacje, jednostki organizacyjne
W razie utraty zdolności należy ustanowić kuratora
Przedstawiciele :
• z mocy prawa np. rodzice
• na mocy postanowienia sądu – kurator
PEŁNOMOCNICTWO – uprawnienie z aktu mocodawcy (oświadczenie woli)
• strona posiada zdolność postulacyjną tj. ma prawo do ustanowienia pełnomocnika w sprawie ale może działać samodzielnie – przed sądem I instancji (względny przymus adwokacki)
• jeżeli obieramy pełnomocnika to musi to być adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, rzecznik patentowy
• jeżeli istnieje współuczestnictwo, strony mogą wyznaczyć pełnomocnika do pism (wtedy 1 pismo), jeżeli jest upoważniony do odbioru wysyłamy wszystkim pisma poprzez upoważnionego pełnomocnika
Pełnomocnictwo szczególne – udzielone do określonej czynności w danej sprawie np. przeglądanie akt
Pełnomocnictwo ogólne – udzielane we wszystkich sprawach (do całości sprawy)

WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO
ex lege (z mocy samego prawa) – sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach (art.1Cool
• w których jest stroną lub pozostaje z 1 ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływuje na jego prawa i obowiązki
• swojego małżonka, krewnych (wspólny przodek) lub powinowatych (stosunek łączący z krewnymi małżonka) w linii prostej, krewnych bocznych do 4 stopnia i powinowatych bocznych do 2 stopnia
• osób związanych z bim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
• w których był lub jest pełnomocnikiem jednej ze stron
• w których świadczył usługi prawne na rzecz 1 ze stron lub jakiejkolwiek usługi związane ze sprawą
• w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator
• w których brał udział w rozstrzyganiu w organach administracji publ.
• powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia opieki lub kurateli
• sędzia który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą no wznowienie postępowania nie może orzekać co do tej skargi
na żądanie lub na wniosek strony – art.19 – musi być wydane postanowienie
• jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie
• wniosek o wyłączenie strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu na posiedzeniu w sądzie z podaniem przyczyn ( a po przystąpieniu do rozprawy strona musi uprawdopodobnić, że przyczyna powstała później)
• do czasu rozstrzygnięcia o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności nie cierpiące zwłoki
Sędzia powinie zawiadomić sad o zachodzącej przyczynie wyłączenia i powstrzymać się od udziału w sprawie
• o wyłączeniu decyduje sąd przed którym toczy się sprawa
• postanowienie wydaje sąd w składzie 3 sędziów na posiedzeniu niejawnym (gdy brak sędziów NSA wyznacza inny sąd)
• dotyczy to też protokolanta, referendarza sądowego, asesora sądowego i prokuratora
TERMINY
• w procedurze sądowej występują terminu ustawowe i sądowe –
• większość terminów to terminy zawite – których nie można przekroczyć (mogą być przywrócone)
• terminu zwykłe (instrukcyjne) można je przedłużyć lub skrócić
• terminy ustawowe są dla strony zawite a dla sądu instrukcyjne
• terminy sądowe mogą być terminami zwykłymi można je skrócić lub wydłużyć (wniosek musi być złożony przed upływem terminu)
PRZESŁANKI PRZYWRÓCENIA TERMINU
• co do zasady można przywracać ale tylko gdy uchybienie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla wnioskodawcy, w przeciwnym razie jest niedopuszczalne (sąd odrzuci wniosek)
• wniosek musi być złożony w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia (dzień pierwszy jest dniem następnym) i jest przywracalny tj. można złożyć wniosek o przedłużenie terminu do wniosku o przedłużenie terminu – jednocześnie musimy dokonać czynności, która nie została dokonana (np. wniosek o przywrócenie terminu + zażalenie)
• musimy uprawdopodobnić brak winy
• musi być złożony wniosek – sąd nie przywraca terminu z urzędu
• po upływie roku od upływu terminu, nie przywraca się terminu, chyba że zaistnieją nadzwyczajne okoliczności za przywróceniem (śpiączka strony)
ROZSTRZYGNIĘCIA DOT. TERMINÓW
• procesowe – gdy jest spóźniony lub niedopuszczalny
• rozstrzygnięcie merytoryczne – przywrócenie lub odmowa zaskarżenia – na przywrócenie lub odmowę
OBLICZANIE TERMINÓW
• w dniach – liczy się od 1 dnia zdarzenia
• w tygodniach – pod uwagę bierzemy nozwę dnia tygodnia
• w miesiącach – dzień miesiąca (np. 5 stycznia – koniec terminu 5 lutego)
tu chyba mam lukę w wykładach….
Następny wykład 9.05.2009 r.
POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
1. Narada składu sędziowskiego
• Przebieg tajny
• Może być tylko protokolant
2. Głosowanie – kolejność :
• Sędzia sprawozdawca
• S. najmłodszy stażem
• Przewodniczący
• Wyrok zapada większością głosów
• Votum separatum (vs) – zdanie odrębne lub cum votum separatum (cvs)– ze zdaniem odrębnym
• Przed podpisaniem orzeczenia sędzia musi złożyć uzasadnienie do zdania odrębnego
3. Sentencja orzeczenia
• Pod sentencją składają wszyscy sędziowie którzy brali udział w orzekaniu (nie na odpisach dla stron) – w przeciwnym razie wyrok jest nieważny
• W szczególnych przypadkach (śmierć sędziego, wyjadz) należy opisać przyczyny braku podpisu i orzeczenie jest ważne
4. Ogłoszenie wyroku
• Może być bez obecności stron
• Musi być odczytany rzez przewodniczącego
• Wszyscy na stojąco
• Przewodniczący lub sprawozdawca przedstawia przesłanki wydania orzeczenia (skrócone uzasadnienie)
• Gdy strona działa bez pełnomocnika sąd udziela pouczenia w sprawie : czy orzeczenie podlega zaskarżeniu, za pomocą jakiego środka, w jakim trybie (pośrednim czy bezpośrednim), w jakim terminie
5. Uzasadnienie
WSA – uzasadnienie na wniosek i z urzędu
• uz urzędu wyłącznie wyroki oddalające skargę (w terminie 14 dni)
• Wyroki oddalające uzasadnienie na wniosek (7 dni)
• Za odmowę sporządzenia uzasadnienie można wnieść skargę do NSA (7 dni od Dia doręczenia odmowy)
• Jeżeli wyrok wydany jest na posiedzeniu niejawnym (tylko sentencja wyroku) – sąd uzasadnia w terminie 14 dni i przesyła stronie
• Jeżeli wyrok wydany na posiedzeniu jawnym – orzeczenie i uzasadnienie przesyła się stronie w terminie 7 dni ?
NSA – uzasadnia wszystkie wyroki – art.193
POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE I UPROSZCZONE
• Postępowanie mediacyjne – przed sądem nie można zawrzeć ugody, sama mediacja to uczestniczenie w sporze, którego podejmuje się sąd.
• Wnioski o mediację składa skarżący lub organ (nie uczestnik)
• Możliwość złożenia wniosku o mediację ustaje w momencie rozpoczęcia rozprawy
• Celem posiedzenia mediacyjnego jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, dalej przyjęcie ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy – w granicach prawa
• Inicjator mediacji powinien podać jakieś propozycje ustaleń
• Postępowanie mediacyjne prowadzi najczęściej sędzia lub referendarz sądowy
• Mediacje prowadzone są na posiedzeniu jawnym – ale to nie rozprawa
• Mediatora wyznacza sąd (strona nie ma prawa wyboru)- mediator nie korzysta z uprawnień sądu
• Ustalenia obejmuja : do czego zobowiązują się strony i organ, oraz w jakiej formie i terminie nastąpią
• Z przebiegu mediacji sporządza się protokół (stanowiska stron, ustalenia) , który podpisują wszyscy uczestnicy mediacji (ma moc dokumentu sądowego)
• Postępowanie uproszczone – można wszcząć z urzędu i na wniosek
• Z urzędu – gdy decyzja lub postanowienie są obarczone wadami kwalifikowanymi (wady powodujące nieważność)
• Na wniosek – każda strona może zgłosić taki wniosek, gdy żadna z pozostałych stron nie wnosi zastrzeżeń
• Wymogi pisma takiej jak pismach w postępowaniu sądowych – art.46
• Posiedzenia niejawne i generalnie wystarczy adnotacja z posiedzenia

POSIEDZENIA SĄDOWE
• Z zasady są jawne (chyba, że przepis stanowi inaczej)
1. Rozprawa
2. posiedzenie mediacyjne
• Pewną odmianą rozprawy jest posiedzenie przy drzwiach zamkniętych (zamiast publiczności są osoby zaufania)
3. Posiedzenie niejawne (art.22 § 2 – np. wyłaczenie sędziego), pryzwrócenie terminu, zwolnienie z kosztów
• Na posiedzeniu jawnym – sąd w składzie 3 osobowym wyjątek to posiedzenie mediacyjne – tam mediator
• Na posiedzeniu niejawnym uczestniczą tylko osoby wezwane
Rozprawa – to ciąg pewnych czynności procesowych otwarcie i zamknięcie (otwarcie to czynność nieodwracalna, zamknięcie nie bo można ponownie otworzyć)
• Sąd powinien rozpoznać sprawę w 1 terminie (można odroczyć lub zarządzić przerwę – ale to jest cały czas ta sama rozprawa)
• Termin rozprawy wyznacza przewodniczący wydziału (zarządzeniem), na podstawie zarządzenia wysyła zawiadomienia do uczestników (art.93)
Przebieg rozprawy
• Sprawa musi być głośno i wyraźnie wywołana
• Osoby wchodzą na salę rozpraw i zajmują miejsca (po prawej stronie przewodniczącego skarżący – strona czynna, po lewej organ - strona bierna
• Przesłanki odroczenia spraw (art.109)
• Sprawozdanie - sprawozdawca referuje przebieg sprawy(czego dotyczy, strony, kto wniósł odwołanie (skargę) – za zgodą stron można odstąpić od sprawozdania
• Po sprawozdaniu sprawozdawca udziela głosu stronom(skarżący a potem organ) następnie wg uznania. Przewodniczący zadaje pytania, uchyla pytania
• Uprawnienia przewodniczącego – art.98
• Środków przymusu nie stosuje się do adwokatów i osób mających immunitet
Postępowanie dowodowe
• Sąd opiera się na aktach sprawy
Postępowanie pomocnicze – art.288 i nast.
Protokół z rozprawy (pisemny, dźwiękowy – zapis video niedopuszczalny)
• Przewodniczący dyktuje co ma być zapisane
• Do protokołu mogą być dołączone załączniki fachowych pełnomocników stron
• Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant (z mediacji wszystkie strony)
• Uzupełnienie protokołu, sprostowanie – art.103 (na wniosek nie z urzędu, ważny jest termin)
• Zastrzeżenia do protokołu – strona ma prawo wnieść zastrzeżenia, gdy druga dostrzega uchybienia
ORZECZENIA SĄDOWE
• wyroki (ze sprawy)
• postanowienia (gdy ustawa nie przewiduje formy wyroku)
Podstawy orzecznictwa
• akta sprawy
• fakty powszechnie znane
• fakty ustalone po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego
Czy sąd jest związany granicami skargi – sąd I instancji nie jest związany (rozpatruje wszystkie aspekty)
3 cechy związania granicami sprawy :
• tożsamość stron
• tożsamość praw i obowiązków stron
• tożsamość podstawy prawnej
Reformationis in pius – zakaz orzekania na niekorzyść po wniesieniu skargi
Zasada bezpośredniości – nie powinno dochodzić do zmiany składu sędziowskiego – gdy jednak się tak stanie wyrok podpisują sędziowie uczestniczący w ostatniej sprawie.
Wyrokowanie, etapy :
1. narada
2. głosowanie
3. sporządzenie sentencji wyroku
4. ogłoszenie
5. pouczenie
6. uzasadnienie pisemne (w terminie 14 dni)
RODZAJE ORZECZEŃ SĄDU
• Negatywne (oddalające skargę – gdy nieuzasadniona) i pozytywne
1. Gdy przedmiotem zaskarżenia decyzja(postanowienie) sąd uwzględniając skargę może stwierdzić:
• Nieważność
• Uchylić decyzję
• wydanie decyzji z naruszeniem prawa
2. Gdy przedmiotem zaskarżenia akt adm. lub inna czynność nie będący decyzją – sąd uchyla akt lub stwierdza bezskuteczność czynności i wyjątkowo może uznać uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisów prawa np. przy odmowie udostępnienia akt zoz (rozstrzyga merytorycznie)
3. Gdy przedmiotem zaskarżenia uchwała – stwierdza nieważność uchwały
4. Gdy przedmiotem zaskarżenia akt nadzoru – uchyla akt nadzoru
W uzasadnieniu wyroku sąd wydaje wskazówki oraz tzw ocenę prawną co do dalszego postępowania
Organ musi się do tego zastosować (organ i sąd są związani tą oceną prawną)
Gdy organ jest bezczynny (po wyroku nie wydaje decyzji) jest to równoznaczne z niewykonaniem orzeczenia są tego określone konsekwencje dla organu – art.154 Bezczynność może też być przedmiotem uwzględnienia skargi (nie było decyzji) –
Art.154 do omówienia….na następnym wykładzie
Termin do wniesienia skargi :
- 30 dni od dnia otrzymania decyzji, postanowienia
-30 dni gdy inne akty lub czynności od dnia doręczenia odpowiedzi organu na usunięcie naruszenia prawa
-a jeżeli organ nie odpowiedział – 60 dni od dnia wezwania o usunięcie skargi
- prokurator, RPO 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia, wejścia w życie aktu lub podjęcia czynności (nie ma zastosowania do aktów prawa miejscowego jst i terenowych organów adm.rządowej)
- uchybienie terminu – można wnieść o przywrócenie
WSA
Zaskarżony akt czynność
przesłanki zaskarżenia rozstrzygnięcie środki odwoławcze

Decyzje (bez względu na nazwę) -Wyczerpanie środków zaskarżenia (decyzja musi być ostateczna w postępowaniu administracyjnym)
Przesłanka ta nie obowiązuje gdy skargę wnosi prokurator, RPO
-Za pośrednictwem organu którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (organ 30 dni + akta sprawy i odpowiedź na skargę) *wyrok o uchylenie decyzji Skarga kasacyjna do NSA
1)postanowienie kończące sprawę
*wyrok o uchylenie postanowienia jw
2)postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty jw
3)postanowienie na które służy zażalenie jw. jw
W innych sprawach


Niedopuszczalność skargi


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Starosta
AdministratorDołączył: 21 Mar 2010
Posty: 35
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Poznań

PostWysłany: Czw 21:12, 10 Cze 2010    Temat postu:

To są pytanie jakie gill zadał studentom na UAM
Pytania:
1. Wyłączenie organu następuje (A) z mocy prawa (B) z urzędu (C) na wniosek
2. Czy świadek w postępowaniu jurysdykcyjnym może składać zeznania na piśmie, ew.wskaż podstawę prawną.
3. Termin przysługujący na wniesienie zażalenia od postanowienia WSA o odrzuceniu
skargi wynosi: (A) tydzień (B) 7 dni (C) żadne z powyższych
4. Pytanie o powództwo ekscydencyjne (art 40 ust. o egzek. adm.)
5. Nie pamiętam
ad 1 - skoro organ jest stroną to nie można go wyłączyć (tak mi się wydaje)
ad 2 - nie może
ad 3 - wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia
ad 4 - to powództwo, z którego skorzystać może w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik bądź osoba trzecia1. nsa rozstrzyga spr kompetencyjne: postanowieniem
2. sędzia sądu admin podlega wyłączeniu: z mocy ustawy
3. jeżeli istnieją zastrzeżenia do do bezstronności sędziego: sąd
-wyłącza sędziego na prośbę sędziego lub wn strony
4. postępowanie w spr sąd adm stroną są: skarżący oraz organ
którego działanie lub bezczynność podlega zaskarżeniu
5.Osoba która nie brała udziału w postępowaniu, gdy sprawa jej
dotyczy: może zgłosić swój udział
6.W przypadku braków formalnych sąd może: pozostawić sprawę bez rozpatrzenia
7.Po stepowanie w wsa może być wszczęte: po wniesieniu skargi lub wniesieniu wniosku
8.Skargę do sądu admin wnosi się w terminie: 30 dni od dnia dostarczenia postanowienia w sprawie
9.Skargę do sądu admin wnosi się do: za pośrednictwem organu
10.w ramach uprawnień auto kontrolnych organ którego działanie lub bezczynność zaskarżono może: uwzględnić skargę we własnym zakresie
11.Jeżeli organ nie przekazał akt spr do sądu może: na wniosek
skarżącego orzec grzywnę
12.Sąd odrzuca skargę w drodze: postanowienia
13. Jeżeli właściwy jest inny sąd admin sąd powinien: przekazać sprawę do właściwego sadu
14.Wniesienie skargi powoduje: nie wstrzymuje wykonania wyroku
15.Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu występuje w drodze :postanowienia


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Starosta
AdministratorDołączył: 21 Mar 2010
Posty: 35
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Poznań

PostWysłany: Czw 21:13, 10 Cze 2010    Temat postu:

1. Jak można zaskarżyć zarządzenie przewodniczącego ?
Odp. art.103 od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie siedmiu dni od doręczenia im zarządzenia.
2.Jak nazywa się instytucja, która ma zapewnić obiektywizm Sędziego ?
Odp. Art. 18,19,20 wyłączenie sędziego - sąd ad. wydaje postanowienie , na posiedzeniu niejawnym ,w składzie trzech sędziów.
3.Czy drwal może być pełnomocnikiem w postępowaniu w Sądzie Administracyjnym? Odp. Art. 35 może jeżeli jest osobą bliską , wymieniona w tym art.
4.Czy może być pełnomocnikiem osoba, która jest w silnym związku emocjonalnym? Odp. Zgodnie z art.35 może to być osoba bliska, wymienione w tym art.
5.Czy osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym może być uczestnikiem postępowania sądowego?
Odp. Art. 33 § 2 - może zgłosić Jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, organizacja społeczna w sprawach innych osób/jeżeli ta sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności/ - w formie postanowienia sądu.
6. Czym się różni zdolność procesowa od zdolności sądowej ?
Odp: zdolność sądowa- odpowiada zdolności prawnej
zdolność procesowa- odpowiada zdolności do czynności prawnej
7. Kto to jest kurator absensis ?
Odp. Kurator dla osoby nieobecnej Jest ustalony po to , aby mogło nastąpić skuteczne doręczenie.
8. W jakim składzie orzeka Sąd na posiedzeniu niejawnym gdy rozstrzyga kwestie wyłączenia Sędziego?
Odp.-art.22 -sąd w składzie 3 sędziów
9. Kiedy jeszcze Sąd orzeka w składzie 3-osobowym?
Odp. —wyjaśnienie wątpliwości co to treści wyroku /3 osoby/ postanowieniem ,na
posiedzeniu niejawnym, służy zażalenie
 kwestia wyłączenia sędziego /art./22/
10.Jakie rozstrzygnięcia zapadają w przypadku przywrócenia terminów (różnica KPA)?
Odp. art. 86 postanowienie o przywróceniu terminu lub o odmowie -może być wydane na posiedzeniu niejawnym -na postanowienie służy zażalenie, -postanowienie o przywróceniu terminu ,odmowie
-postanowienie o odrzuceniu wniosku / wniosek spóźniony, lub z mocy ustawy niedopuszczalny
11.Jakie są przesłanki dopuszczalności skargi?
Odp. Art. 50 podmiot uprawniony, art.52 -po wyczerpaniu środków zaskarżenia /chyba ,że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich/ , art.53utrzymanie terminu -skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu
12. Postępowanie administracyjne nadzwyczajne w sprawie uchylenie lub zmiany decyzji czy skarga jest dopuszczalna?
Odp. ?-art.56 tak, ale postępowanie sądowe zawieszone
13Jaki sąd rozstrzyga spory kompetencyjne?
Odp. Spory kompetencyjne rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny.
14. Jaki sąd rozstrzyga środki odwoławcze ( skargę kasacyjną, zażalenie) Odp. Naczelny Sąd Administracyjny
15. Dwa przykłady kiedy Sad rozstrzyga w postępowaniu uproszczonym? Odp. art.119
l/decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania 2/strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym , a żadna z pozostałych stron w terminie 14 dni od zawiadomienia nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.
3/jeżeli organ mimo wymierzania skargi nie przekazał sądowi akt, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny nie budzi wątpliwości
16. Kiedy Sąd może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym
Odp. W postępowaniu uproszczonym—na podstawie odpisu skargi w trybie uproszczonym sąd nie wyznacza rozprawy tylko załatwia sprawę na posiedzeniu niejawnym, sąd wydaje wyrok , od wyroku służy skarga kasacyjna. W trybie uproszczonym sąd wydaje wyrok pozytywny - uznaje skargę, nie wydaje wyroku oddalającego skargę. Aby wydać wyrok oddalający skargę należy sprawę skierować do rozpoznania na rozprawie.
17. Co się dzieje. Gdy po wniesieniu skargi Sąd jest niewłaściwy?
Odp. ? art. 59 -sąd stwierdza swój ą niewłaściwość ,przekaże skargę właściwemu sądowi administr. -w drodze postanowienia na posiedzeniu niejawnym., art.58 w przypadku jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administrac. Sąd odrzuca skargę, odrzuca postanowieniem ,może na posiedzeniu niejawnym, nie może odrzucić skargi gdy sąd ,gdy już sąd powszechny uznał się za niewłaściwy.
18. Czy można cofnąć skargę?
Odp. Art.,60 -skarżący może cofnąć skargę .cofnięcie wiąże sąd , sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowoduje utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.
19.Co robi Sąd Wojewódzki gdy zaskarżona decyzja jest nieważna?
Odp. art.145 §1 pkt 2
Stwierdza nieważność decyzji w całości lub w części, jeżeli zachodzą przy czyny określone w art.156 kpa lub w innych przepisach ///////////////////////////////spr.156 kpa
20.Kto to są osoby zaufania?
Odp. art.97 gdy sąd zarządza posiedzenie przy drzwiach zamkniętych ,mogą uczestniczyć po dwie osoby zaufania z każdej strony
21.Czy posiedzenie przy drzwiach zamkniętych, to posiedzenie niejawne? Odp. art. 96 - nie posiedzenie niejawne - wstęp tylko osoby wezwane , przy drzwiach zamkniętych -sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub części przy drzwiach zamkniętych ,ze względu na zagrożenie moralności ..bezpieczeństwa państwa,porządek publiczny, tajemnice państwowa lub służbową, osoby to strony, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy ,prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej.
22.Czy trzeba sporządzać protokół z posiedzenie niejawnego?
Odp. art.100 § 2 -sporządza się notatkę jeżeli nie wydano orzeczenia
23.Kto sporządza protokół?
Odp. Protokół sporządza protokolant pod kierunkiem Przewodniczącego. Protokół podpisuje
przewodniczący i protokolant, najpóźniej w ciągu 3 dni.
24.Co się dzieję, gdy protokół ma braki lub gdy ma omyłki?
Odp. art. 103 -strona może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu na następnym posiedzeniu ,nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół
25.Czy zażalenie jest środkiem niedewolutywnym czy dyspensywnym?
Odp. Ma charakter dewolutywny. to znaczy powoduje rozpoznanie spornej kwestii przez
organ wyższej instancji.- czyli przenosi sprawę wyżej
26. Kiedy sąd zamyka rozprawę , czy gdy udaje się na posiedzenie, naradę , gdy
następuje głosowanie, sporządzenie sentencji, ogłoszenie, pouczenie, sporządzenie
uzasadnienia?
Odp. Gdy uznaje sprawę za dostatecznie wyjaśnioną
27.Czy Sąd może zamkniętą rozprawę: podjąć, wznowić, otworzyć?
Odp. Sąd może zamkniętą rozprawę na nowo otworzyć( może o tym zadecydować w toku narady, gdy się okaże ,że nie wszystko zostało właściwie i dostatecznie wyjaśnione)
28.Czy Sąd Administracyjny może przeprowadzić dowód?
Odp. art.106 § 3 sąd z urzędu lub na wniosek strony przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów (ale przed wyrokiem, gdy strony znają ten dokument) , jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.
29.Przesłuchanie Sędziego. Prokuratora, Adwokata, postępowanie pomocnicze, co to? Odp. Postępowanie w sprawie odtworzenia akt zniszczonych lub zaginionych
30.Czym różni się odroczenie od przerwania rozprawy?
Odp.. Sąd odracza rozprawę postanowieniem, a przerwę sąd zarządza
31. Co to jest Votum separatum?
Odp. Zdanie odrębne. Do momentu podpisania sentencji, każdy z sędziów może zgłosić votum separatu. Decyduje zdanie większości
32.Jak inaczej można nazwać wywołanie sprawy i kto wywołuje?
Odp. Otwarcie rozprawy, wywołuje protokolant.
33.Co wygasa z momentem otwarcia sprawy?
Odp. Wraz z otwarciem rozprawy ustaje możliwość skorzystania z autorewizji (to znaczy że organ może załatwić skargę we własnym zakresie ). W momencie wywołania skarżący traci prawo do cofnięcia skargi za zwrotem połowy wpisu , może również cofnąć skargę później, ale bez zwrotu wpisu.
34.Co się dzieje gdy stosowanie autorewizji uwzględnia skargę we własnym zakresie (30 dni)?
Odp. W momencie złożenia skargi w organie zaczyna biec 30 - dniowy termin, w którym organ musi przesłać skargę wraz z dokumentami do organu odwoławczego, albo skorzystać z prawa autorewizji -czyli rozpatrzyć sprawę ponownie i albo uwzględnić skargę strony, albo nie. Nawet przy skorzystaniu z prawa autorewizji organ musi skargę przesłać do sądu, a sąd wydaje postanowienie.
35.Na czym polega uwzględnienie skargi we władnym zakresie?
1) Odp. organ może dokonać autorewizji, czyli uwzględnić skargę w całości i nie przesyłać jej
dalej (organ może uchylić lub zmienić własną decyzję, stanowi to wyjątek - organ może dokonać autorewizji także po przekazaniu skargi sądowi, aż do momentu posiedzenia sądu, później już nie.
36.Czy nowa decyzja może być zaskarżona do Sądu?
Odp. Nowa decyzja podlega zaskarżeniu na ogólnych zasadach
37.Moment zarządzenie terminu wniosku o mediację, wniosek o przeprowadzenie mediacji...
Odp. art.115 na wniosek skarżącego lub organu, wniosek złożony przed wyznaczeniem rozprawy , może być przeprowadzone postępowanie mediacyjne , celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy , przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu załatwienia w granicach prawa
38.Jakie wyroki Sąd uzasadnia?
Odp. art.141 -uzasadnia się z urzędu wyroki wtedy gdy uwzględniają skargę, wyroki oddalające skargę uzasadnia się na wniosek
39.Termin uzasadniania Sądu Wojewódzkiego?
Odp. ?-art.!41 uzasadnienie wyroku sporządza w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku lub podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym ,z wyjątkiem w sprawach których oddalono skargę ,uzasadnienie wyroku na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji. Uzasadnienie sporządza się terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
40. Termin uzasadnienia Sąd Naczelnego?Odp. NSA sporządza wszystkie wyroki z urzędu terminie 30 dni od momentu ogłoszenia
41.W jaki sposób możemy zaskarżyć postanowienie, które kończy w sprawie? Odp. Na postanowienie ,niektóre które kończą postępowanie w sprawie wnosi się skargę kasacyjną
42.Jaka uciążliwość wiąże się z zgłoszeniem zdania odrębnego?
Odp. art.137 p.2 13 votum separatum sędzia może zgłosić odrębne zdanie /musi być uzasadnienie/ przed podpisaniem uzasadnienia wyroku /tego nie doręczamy stronom/ zdanie odrębne najpóźniej może zgłosić do podpisania Sentencji wyroku,może zgłosić zdanie odrębne co do uzasadnienia.
43.Co się dzieje, gdy nie wniesiemy w terminie wniosku o uzasadnienia?
Odp. Jeżeli nie wniesiemy wniosku o sporządzenie uzasadnienia, to nie będziemy mogli wnieść skargi kasacyjnej. Aby wnieść skargę kasacyjną należy podać zarzuty, a nie mając uzasadnienia nie możemy ich podać. Wyroki oddalające skargę uzasadnia się na wniosek strony w terminie 7
dni - termin prekluzyjny. Wniosek musi być opłacony. Sąd sporządza uzasadnienie w terminie 14 dni, jest to termin zwykły, instrukcyjny.
44.Od jakiego momentu Sąd jest związany wyrokiem?
Odp. art.144 -sąd jest związany wyrokiem od chwili ogłoszenia, a jeżeli wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym -od podpisania sentencji wyroku.
45.Co robi Sąd gdy skarga nie zasługuje na jej uwzględnienie?
Odp. art.151 sąd oddala skargę
46.Co się dzieje gdy sentencji nie podpiszą wszyscy sędziowie?
Odp. Jeżeli brakuje choćby jednego podpisu sentencja jest nieważna.
47.Kto sporządza uzasadnienie wyroku?
Odp. Uzasadnienie sporządza sędzia sprawozdawca
48.Kto głosuje jako pierwszy, a kto jako ostatni?
Odp. Jako pierwszy głosuje sędzia sprawozdawca, jako drugi najmłodszy stażem sędzia, jako trzeci przewodniczący składu.
49. Sąd orzeka niekasacyjnie tylko jako organ administracyjny (merytorycznie) Odp. Sąd może orzec o istnieniu bądź o nieistnieniu uprawnienia czy obowiązku .sąd działa za organ , wy daj e merytoryczne rozstrzygnięcie orzeka o prawach i obowiązkach jednostki
50.Przedmiotem skargi, postanowienie organu administracyjnego, gdy Sąd uchyla to czyni to? Odp . art.145 -uchyla postanowienie w całości lub w części jeżeli stwierdzi: -naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, -naruszenie prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego -inne naruszenie przepisów postępowania jeżeli miało istotny wpływ na wynik sprawy
51. Czy można zawrzeć ugodę przed Sądem Administracyjnym w toku mediacji. Odp. Nie dochodzi w takim postępowaniu do wydania przez sąd orzeczenia, nie rozstrzyga się sporu wyrokiem , strony nie zawierają ugody. Strony dokonują pewnych ustaleń , te ustalenia spisywane są w postaci protokołu.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.adm222.fora.pl Strona Główna -> Materiały Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin